Házená Poděbrady

Členské příspěvky

Příspěvky můžete zaplatit na účet číslo 2401489109/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Nebo pomocí QR codu

Klubový členský příspěvek (vždy splatnost 30.9. a 30.1. příslušného roku)

2x 2175,-Kč přípravka (2013 a 2015),

(nově zahrnut registrační poplatek ČSH – který bude klub platit vždy hromadně v lednu příslušného roku)