Týmy

Přípravka (smíšené družstva) 6 až 8 let

Tréninky probíhají pravidelně 2 x týdně

Základními cíli při tréninku dětí kategorie přípravky je vytvořit u nich pozitivní vztah ke sportu, motivace k pohybu a dát jim základy k udržení celkového fyzického a psychického zdraví

V rámci jednotlivých tréninkových jednotek se trenéři našeho klubu u této kategorie věnují zejména všestrannosti, když se děti kromě základů miniházené, ve zvýšené míře seznamují se základy atletiky.

Již u této kategorie se snažíme dětem připravit dobrý základ pro jejich další sportovní život, když se ve značné míře věnujeme koordinačním cvičením či posilováním vlastním tělem, vše samozřejmě vždy pokud možno zábavnou formou a soutěžením.

Velký důraz je již u této kategorie také kladen na základní principy chování vůči spoluhráči, protihráči a ostatním osobám na hřišti a mimo něj. „Snažíme se, aby slova Fair play, Respekt či Sebedůvěra nebyly jen prázdné fráze“.

Tým Přípravky se v průběhu roku pravidelně zúčastňuje přeboru Středočeského krajského svazu házené či dalších přátelských turnajů miniházené (4+1) a také samozřejmě Poděbradské školní ligy miniházené

Minižáci (smíšené družstva) 9 až 10 let

Tréninky probíhají pravidelně 2 až 3 x týdně

Základními cíli při tréninku dětí kategorie minižactva je dále prohlubovat pozitivní vztah ke sportu, motivaci k pohybu a nastartovat je k aktivnímu životnímu stylu.

V rámci jednotlivých tréninkový jednotek trenéři našeho klubu u této kategorie kladou důraz zejména na všestranné pojetí tréninku, když se děti kromě dalšího prohlubování základů házené, pravidelně seznamují se základy atletiky a gymnastiky. V této kategorii si děti kromě miniházené (4+1) vyzkoušejí již skutečnou „velkou“ házenou (6+1)

Také u této kategorie se snažíme dětem dále zlepšovat co nejlepší základ pro jejich další sportovní život, když se i nadále ve značné míře věnujeme koordinačním cvičením či posilováním vlastním tělem, vše samozřejmě vždy pokud možno zábavnou formou. Zde již je větší důraz kladen na postupné získávání házenkářských dovedností a jejich techniky.

Také u této kategorie kladen velký důraz na základní principy chování vůči spoluhráči, protihráči a ostatní osob na hřišti a mimo něj. „Snažíme se, aby slova Fair play, Respekt či Sebedůvěra nebyly jen prázdné fráze“.

Tým minižactva se v průběhu roku pravidelně zúčastňuje Ligy Středočeského krajského svazu házené a další přátelských turnajů miniházené (4+1) a házené (6+1) v rámci celé ČR.

Mladší žáci

2008, 2009, 2010