Házená Poděbrady

Členské příspěvky

jsou pro klub hlavním zdrojem příjmů a pro členy vyjádřením příslušnosti ke klubu.

Plaťte včas a přispějete tím k bezproblémovému chodu vašeho klubu.

Příspěvky můžete zaplatit na účet číslo 250202238/0600, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Klubový členský příspěvek (vždy splatnost 30.9. a 30.1. příslušného roku)

2x 2300,-Kč přípravka (2015 a 2016),

2x 2300,-Kč minižactvo (2013 a 2014),

2x 2800,-Kč mladší žactvo (2011 a 2012)

2x 2800,-Kč starší žactvo (2008 a 2010)

Člen klubu Házená Poděbrady, z.s. se pro možnost účasti své osoby v soutěžích organizovaných ČSH (Český svaz házené), resp. SKSH (Středočeského krajského svazu házené) stává členem ČSH. Každý člen má povinnost každoročně zaplatit členský příspěvek ČSH ve výši 350 Kč. (viz článek 5 – Zásady členství v Českém svazu házené) – ten člen klubu Házená Poděbrady hradí pouze při prvotní registraci u ČSH.

(Následně je registrační poplatek ČSH zahrnut v klubové členském příspěvku a ho klub bude platit vždy hromadně v lednu příslušného roku)

Na sport dětí přispívá většina zdravotních pojišťoven. Potvrzení o platbě příspěvků pro pojišťovnu Vám bude vždy vystaveno na požádání po zaplacení klubových příspěvků.

V ceně příspěvků je zahrnuto:

V ceně příspěvků není zahrnuto:

Příspěvky se nevrací z důvodu nemoci, zranění, absence na tréninku nebo ukončení činnosti ze strany sportovce.

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde: http://nadace.olympic.cz/