Členské příspěvky

jsou pro klub hlavním zdrojem příjmů a pro členy vyjádřením příslušnosti ke klubu.

Plaťte včas a přispějete tím k bezproblémovému chodu vašeho klubu.

Příspěvky můžete zaplatit na účet číslo 2401489109/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Klubový členský příspěvek (vždy splatnost 30.9. a 30.1. příslušného roku)

2x 2175,-Kč přípravka (2013 a 2015),

2x 2675,-Kč minižactvo (2011 a 2012),

2x 2675,-Kč mladší žactvo (2009 a 2010)

(nově zahrnut registrační poplatek ČSH – který bude klub platit vždy hromadně v lednu příslušného roku)

Na sport dětí přispívá většina zdravotních pojišťoven. Potvrzení o platbě příspěvků pro pojišťovnu Vám bude vždy vystaveno na požádání po zaplacení klubových příspěvků.

V ceně příspěvků je zahrnuto:

V ceně příspěvků není zahrnuto:

Příspěvky se nevrací z důvodu nemoci, zranění, absence na tréninku nebo ukončení činnosti ze strany sportovce.

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde: http://nadace.olympic.cz/