Házená Poděbrady

Poděbraďáček

KROUŽEK – pohybových a míčových her

POZOR – začínáme v říjnu 2023

Vždy v úterý od 14:00 hod do 14:50 hod

Děti se v rámci kroužku seznámí se základy pohybových dovedností a míčových her a to zejména zábavnou formou a soutěží

Děti budou v rámci kroužku postupně získávat základní informace o sportu a dodržování pravidel při sportu, chování fair play či respektu k soupeři

Děti budou mít možnost se zúčastnit turnajů mezi poděbradskými ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“ nebo také následně přejít do klubu Házená Poděbrady a věnovat se házené aktivně

Zaplacením celoročního „kroužkovného“ se děti stávají v daném období členy spolku Házená Poděbrady, z.s.

Kroužek bude veden zkušeným a kvalifikovaným trenérem házené

Děti na závěr dostanou pamětní medaili a list a vyzkouší poděbradský házenkářský čtyřboj

Cena 2.000 Kč (platba na účet klubu Házená Poděbrady, z.s. – 250202238/0600 do poznámky „Poděbradáček – jméno příjmení, třída)

Bc. Tomáš Vejvar – metodik a šéftrenér mládeže

trenérská licence „B“ – specializace házená

kontakt : +420 603 343 096

email: hazena.podebrady@email.cz


KROUŽEK – Základy atletiky

POZOR – začínáme v říjnu 2023

Vždy v pátek od 14:00 hod do 14:50 hod

Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti formou her a atletickou přípravu

Děti získají pohybové návyky se zaměřením na všestrannost pod heslem „běhám – skáču – házím rád – sportovcem se chci stát“

Zaplacením celoročního „kroužkovného“ se děti stávají v daném období členy spolku Házená Poděbrady, z.s.

Kroužek bude veden aktivním a kvalifikovanou trenérkou atletiky

Děti na závěr kroužku dostanou pamětní medaili a list a vyzkouší poděbradský atletický pětiboj

Cena 2.000 Kč (platba na účet klubu Házená Poděbrady, z.s. – 250202238/0600 do poznámky „Poděbradáček – jméno příjmení, třída)

Hana Vejvarová – atletická trenérka Házená Poděbrady

trenérská licence „III. třídy“

kontakt : +420 604 957 738

email: hazena.podebrady@email.cz