Házená Poděbrady

O nás

Sportovní klub Házená Poděbrady, z.s., který vznikl v srpnu roku 2018, si při svém založení dal
jako hlavní cíl seznámit poděbradské děti ve věku od 7 do 10 let s novým sportem, motivovat je ke
zvýšení jejich pohybové aktivity, fyzické zdatnosti a trvalému zájmu o sport. Dále samozřejmě
budovat v dětech a mládeži týmového ducha a sportování v kolektivu.
Prvním projektem ke zpopularizování sportu jménem Házená ve městě Poděbrady bylo spuštění
projektu „Poděbradské školní ligy miniházené“, který byl odstartován za podpory města
Poděbrady prvním ročníkem na podzim roku 2018.
Do prvního ročníku Poděbradské školní ligy v miniházené, který byl vypsán ve dvou kategoriích
(mladší 1-3. třída a starší 4.-5. třída) se přihlásilo celkem 5 základních škol z Poděbrad a okolí.
Jedním ze základních principů a vizí Poděbradské školní ligy je dát poděbradským školákům
možnost vyzkoušet si pro ně nový sport a pokud je v rámci školní ligy sport jménem „Házená“
osloví, věnovat se mu aktivně v klubu Házená Poděbrady.
Vzhledem k tomu, že v obou kategoriích se účastní celkem devět školních družstev, tak se
každého ročníku Poděbradské školní ligy se zúčastňuje více 100 poděbradských sportujících
školáků. Poděbradská školní liga je pořadí již 90-tou, které jednotlivých malých a velkých měst po
celé České republice vznikly, čímž se také Poděbrady zařadily mezi místa, kde podporují
sportování dětí školního věku.
Stálý účastníci Poděbradské školní ligy:

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady
Základní škola Václava Havla Poděbrady
Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady – Žižkov
Masarykova základní škola Dymokury
Základní škola Libice nad Cidlinou
Základní škola letce Fr. Nováka Sokoleč

Na jaře a podzim roku 2019 následoval první nábor dětí ve věku 7 až 10 let do nově založeného
házenkářského klubu, a to do kategorie přípravky a minižactva.
Stávající členové (děti) našeho klubu v průběhu roku zažívají v rámci kolektivu nespočet různých
zážitků, ať už na hřišti při hře či tréninku nebo například v rámci turnajů, kde potkávají stejně staré
soupeře (kamarády). Dále také v rámci týmových soustředění, které se klub vždy snaží pořádat
v horských podmínkách (Krkonoše).
V sezóně 2022/2023 se budou smíšené týmy kategorií minižactva a přípravky účastnit přeboru Středočeského krajského svazu.
Týmy žákyň, starších žáků a mladších žáků Středočeské ligy příslušné kategorie.

Při tréninku se kvalifikovaní trenéři věnují zejména všeobecnému sportovnímu vývoji dětí. Velká
část je věnována atletické průpravě, rozvoji fyzického i psychického vývoje zejména formou
pohybových a koordinačních her.
Nejbližší oficiální náborové dny budou v podzimních měsících vždy v časech tréninků jednotlivých kategoriích na hřišti ZŠ TGM Poděbrady – Žižkov
Nábor do klubu Házená Poděbrady také probíhá celoročně pro děti ročníků 2009 až 2015 v rámci
tréninkových jednotek do družstev:

Přípravky (smíšená družstva) 6 až 8 let

Minižactva (smíšená družstva) 9 až 10 let

Mladšího žactva (dívčí a chlapecká družstva) 11 až 12 let

Staršího žactva (dívčí a chlapecká družstva) 13 až 14 let