Tréninkové jednotky

Tréninky od 5. září 2022 budou probíhat na hřišti ZŠ TGM Poděbrady – Žižkov, následně v přetlakové hale na stejném místě.

podrobnější a aktuální informace na tel. 603 343 096 (případně emailu: hazena.podebrady@email.cz)