Házená Poděbrady

Poděbradská školní liga miniházené

Házená Poděbrady zahájila v průběhu roku 2018 velmi úzkou a úspěšnou spolupráci se základními školami v Poděbradech a okolí. V první fázi se do projektu zapojila místní Základní škola TGM Poděbrady, dále pak Základní škola Václava Havla Poděbrady, Masarykova Základní škola Dymokury, Základní škola Libice nad Cidlinou  a Škola Jedna radost. V roce 2021 se do projektu Poděbradské školní ligy miniházené přidaly také Základní škola Letce Františka Nováka Sokoleč a Základní škola TGM Poděbrady – Žižkov. Do budoucna plánujeme rozšíření i do dalších oblastí. Miniházená se stává velmi oblíbenou součástí školního sportu, vzhledem k tomu, že se jedná o všestranný sport určený pro každého bez rozdílu výkonnosti a s minimem nároků na prostor a znalost pravidel. Vybavení školních tělocvičen je poskytováno v rámci projektu.

Český svaz házené spolupráci oddílů a škol velmi podporuje, a to po všech stránkách. Projekt „Házená pro všechny“ se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig. Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření počtu dětí, které se v rámci povinné školní docházky seznámí s házenou, resp. miniházenou, a s tím spojené rozšíření počtu školních lig a škol do tohoto projektu zapojených. Tento projekt je organizován na úrovni jednotlivých krajských svazů házené, které jsou nezastupitelné ve znalosti prostředí a možností daného regionu a jeho specifik. Proto je řízení rozvoje školních lig svěřeno přímo krajským svazům házené a jeho činovníkům. Pro dosažení cílů tohoto projektu jsou připraveny ze strany ČSH různé druhy podpory, která je realizována ve formě materiálu, finančních odměn, vzdělání a médií.

Co je Školní liga?

Školní liga je dlouhodobou soutěží minimálně 3 základních škol případně jiných zájmových organizací pro děti  v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje září – prosinec, 2 turnaje leden – červen) s účastí všech zúčastněných škol. Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s jinými družstvy. Dlouhodobá tabulka soutěže se nesestavuje. 

Školní ligu hrají školní družstva. Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená ve dvou kategoriích: doporučuje se 1.-2. třída a 3.-4. třída. Počet družstev přihlášených do ligy z jedné školy není omezen, jeden hráč může v průběhu soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo bez ohledu na kategorii. Školní ligu mohou hrát žáci a žákyně škol bez ohledu na to, zda jsou registrováni v Českém svazu házené či v jiném sportovním odvětví. Klub Házená Poděbrady postupně zapojuje do pořádání jednotlivých kol, také aktivní hráčky a hráče ze svého klubu, které si také v minulosti školní ligu vyzkoušeli. Nyní pomáhají na pozicích rozhodčích či zapisovatelů.

Jaká jsou pravidla Školní ligy?

Předepsaná pravidla mají sloužit všem zúčastněným pouze jako vzor možných řešení v daných podmínkách každé školní ligy. Důraz je kladen na myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu. V průběhu jednotlivých ročníků jsme zavedli novinku v pravidlech, kdy se děti automaticky popořadě střídají po vstřelení branky. Tento krok přinesl bezesporu ještě větší zapojení všech zúčastněných do hry a nespoléhání se jen na ty fyzicky zdatnější jedince.

Aktuální účastníci Poděbradské Školní ligy miniházené

Název základní školyŠkolní trenérka
Základní škola TGM PoděbradyMgr. Jiřina Weiszová
Základní škola Václava Havla PoděbradyMgr. Jana Kučerová
Základní škola Libice nad CidlinouTereza Dobřichovská
Základní škola Letce Fr. Nováka SokolečRadka Kubátová
Základní škola TGM Poděbrady – ŽižkovMgr. Renata Urbánková
MZŠ Dymokury

Termíny turnajů aktuálního ročníku

Kolo Datum Místo konání
1.kolo 25. listopadu 2022 nafukovací hala TGM Žižkov
2.kolo 9. prosince 2022 nafukovací hala TGM Žižkov
3.kolo 17. února 2023 nafukovací hala TGM Žižkov
4.kolo 24. března 2023 nafukovací hala TGM Žižkov – finále

1. ročník – Školní rok 2018/2019

2. ročník – Školní rok 2019/2020

3. ročník – Školní rok 2020/2021

4. ročník – Školní rok 2021/2022

5. ročník – Školní rok 2022/2023