Házená Poděbrady

1. ročník – Školní rok 2018/2019

1.kolo

Poděbradská školní liga miniházené byla zahájena

Házená v Poděbradech již žije svou přítomností a myslí na budoucnost. Sport, který na Poděbradsku potažmo v celém nymburském okrese nemá „zatím“ žádnou tradici se pomalu probouzí do života.

V pátek 19.10.2018 v 9:00 byla oficiálně zahájena svým prvním ročníkem Poděbradská školní liga miniházené. První kolo lze považovat za první oficiální akci nově vzniklého spolku Házená Poděbrady, z.s., který v letošním roce zahájil svou činnost. Jednalo se vůbec o první seznámení dětí z poděbradských a okolních škol se sportem, jménem házená. Všechny zúčastněné děti přes úvodní ostych a respekt, postupně svou nervozitu otřepaly a na hřišti předváděly velmi pěkné akce ať už v podobně vstřelených branek či zákroků brankařů. Na konci turnaje byly všechny děti za předvedené výkony „zdravě“ odměněny v podobě čerstvého ovoce a pečiva, které pro turnaj darovala společnost TESCO a mléčných výrobků od Polabských mlékáren. Velké poděkování patří vedení Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady, které pro pořádání jednotlivých kol Poděbradské školní ligy poskytlo areál svého venkovního hřiště a aktivně se podílelo na pořádání prvního kola. Značnou pomoc také poskytla Poděbradské sportovní s.r.o., která sportoviště spravuje a zajistila na lajnování dvou hřišť na miniházenou.

Do prvního ročníku Poděbradské školní ligy miniházené, ve kterém se budou poděbradští školáci utkávat ve dvou kategoriích( mladší 1-3 třída a starší 4-5 třída) se přihlásilo celkem 5 základních škol z Poděbrad a okolní.

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady

Základní škola Václava Havla Poděbrady

Škola JEDNA RADOST

Masarykova základní škola Dymokury

Základní škola Libice nad Cidlinou

V samotném pátečním turnaji, vzhledem k tomu, že se jednalo u všech dětí o první turnaj a seznamování dětí s pravidly miniházené, výsledky jednotlivých utkání byly pouze evidovány bez používání ukazatele skóre – vítězství v zápase bylo oceněno ☺, prohra .

Předání cen nebylo provedeno jako vyhlášení vítězů turnaje, ale jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci obdrželi stejné ceny. Nejvíce se v úvodním kole dařilo v kategorii starších MZŠ Dymokury a v kategorii mladších ZŠ T.G.M. Poděbrady.

Co je to Poděbradská školní liga miniházené?

Je dlouhodobou soutěží minimálně 3 základních škol z Poděbrad a okolí v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje září – prosinec, 2 turnaje leden – červen) s účastí všech zúčastněných škol.

Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna školní družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s ostatními družstvy, nedohodnou-li se zúčastněné školy jinak. Přičemž dlouhodobá tabulka soutěže se nestavuje. Školní družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená. O přípravu školních družstev se starají tzv. Školní trenéři miniházené, kteří jsou metodických vedeni kvalifikovaným trenérem házené z místního sportovního klubu, který je garantem celého projektu Českého svazu házené školní ligy miniházené.

Jaké jsou vize spolku Házená Poděbrady?

Spolek byl založen v srpnu letošního roku a jeho jedním z hlavních cílů nabídnout dětem z Poděbradska možnost realizovat se ve sportu, který zde nemá žádnou minulost. Prvním předstupněm samotného rozjezdu házenkářského klubu je spuštění Poděbradské školní ligy v miniházené. V případě, že je miniházená, kterou si v rámci Poděbradské školní ligy vyzkouší, osloví, budou mít následně možnost se jí věnovat aktivně v rámci sportovního klubu. První nábor dětí do kategorii přípravek a minižáků bude probíhat na jaře roku 2019.

2.kolo

Poděbradská školní liga miniházené pokračovala 2. kolem

Házená a Poděbrady. Ještě před rokem by toto spojení nebylo možné použít. Nyní je však realita úplně jiná. A to hlavně díky nově vzniklému spolku Házená Poděbrady, který na podzim letošního roku začal s tímto ve světě oblíbeným sportem seznamovat Poděbradské školáky. Nový projekt „Poděbradská školní liga miniházené“, který právě spolek Házená Poděbrady organizuje, má za úkol seznámit žáky 1. stupně poděbradských a okolních škol se základy házené pro nejmenší tedy miniházené. Házená však není v Poděbradech úplně neznámy sport, protože dle pamětníků byla zde velmi populární „předchůdkyně“ současné Házené, tedy národní házená. Ta se v českých a moravských zemích hraje doposud.

V pátek 7. 12. 2018 v 9:00 pokračoval první ročník Poděbradské školní ligy miniházené svým druhým kolem. To se vzhledem k ročnímu období uskutečnilo v Poděbradské sokolovně. Zde bylo možné připravit pro jednotlivá utkání pouze jedno hřiště, za to patří velký dík Sokolu Poděbrady, díky němuž mohlo být druhé kolo odehráno. Nyní již můžeme konstatovat, že během dvou úvodních kol si tento pro Poděbrady neznámý sport v rámci Poděbradské školní ligy vyzkoušelo více než 80 dětí. Do prvního ročníku Poděbradské školní ligy miniházené, ve kterém se poděbradští školáci utkávají ve dvou kategoriích (mladší 1-3 třída a starší 4-5 třída) je přihlášeno celkem 5 základních škol z Poděbrad a okolní.

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady

Základní škola Václava Havla Poděbrady

Škola JEDNA RADOST

Masarykova základní škola Dymokury

Základní škola Libice nad Cidlinou

V samotném pátečním turnaji, ve kterém se představila celá řada nových sportování chtivých dětí. U všech malých házenkářů, kromě obrovského nadšení byl vidět velký pokrok v jejich hře, na čemž mají velký podíl školní trenéři, kteří se dětem věnují v rámci kroužků ve škole. K vidění bylo velké množství pěkných akcí jednotlivých týmů, v podobě vstřelených branek či pěkných zákroků brankařů, za které by se nemuseli stydět děti, které se házené věnují aktivně. Také ve druhém kole výsledky jednotlivých utkání byly pouze evidovány bez používání ukazatele skóre – vítězství v zápase bylo oceněno  , prohra . Zde nutné poznamenat, že tento systém počítání výsledků byl u všech zúčastněných týmů velmi pozitivně vnímán, už vzhledem k tomu, že se děti plně věnují hře a vůbec se nestresují sledováním ukazatele skóre. Pro zajímavost v průběhu celého druhého kola padlo celkem 175 branek.

Předání cen nebylo provedeno jako vyhlášení vítězů turnaje, ale jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci obdrželi stejné ceny, za což je nutné poděkovat městu Poděbrady, společnosti TESCO a společnosti MILKO. Nejvíce se v úvodním kole dařilo v kategorii starších MZŠ Dymokury a v kategorii mladších ZŠ Libice n./C.

První nábor dětí do kategorii přípravek a minižáků bude spolek Házená Poděbrady pořádat na jaře roku 2019. Další informace o nově založeném spolku můžete získat na internetových stránkách https://hazena-podebrady.estranky.cz/.

3.kolo

Poděbradská školní liga miniházené zahájila 3. kolem jarní část soutěže

Házená se v Poděbradech pomalu začíná zabydlovat. Velkou zásluhu na tom má zejména existence Poděbradské školní ligy miniházené, jejíž 1.ročník se rozeběhl na podzim loňského roku. Na konci dubna proběhly první nábory do družstev přípravky a minižáků do klubu Házená Poděbrady, z.s., ty však budou i nadále probíhat v rámci tréninků. V průběhu obou těchto akcí, které pořádal a pořádá spolek Házená Poděbrady, z.s. se s miniházenou seznámilo více než stovka školáků z Poděbrad a okolí. Po odehraném třetím kole Poděbradské školní ligy miniházené nutno říci, že většina z nich s házenou velmi oblíbila.

V pátek 26. 04. 2019 v 9:00 pokračoval první ročník Poděbradské školní ligy miniházené jarní částí, tedy v pořadí již třetím kolem. To se také díky příjemnému počasí uskutečnilo na venkovním sportovním areále ZŠ TGM Poděbrady. Zde byly pro jednotlivá utkání připravena dvě hřiště na miniházenou, společně se zázemím pro jednotlivá družstva, za to patří velký dík vedení ZŠ TGM Poděbrady, díky také němuž mohlo být třetí kolo odehráno. Nutno poznamenat, že pro případ špatného počasí byla připravena varianta přesunu do tělocvičen ZŠ Václava Havla Poděbrady, čehož si také velmi vážíme.

Do prvního ročníku Poděbradské školní ligy miniházené, ve kterém se poděbradští školáci utkávají ve dvou kategoriích (mladší 1-3 třída a starší 4-5 třída) je přihlášeno celkem 5 základních škol z Poděbrad a okolní.

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady

Základní škola Václava Havla Poděbrady

Škola JEDNA RADOST

Masarykova základní škola Dymokury

Základní škola Libice nad Cidlinou

V samotném pátečním turnaji byl u všech malých házenkářů, kromě obrovského nadšení a radosti ze hry, vidět velký pokrok v jejich hře, na čemž také mají značný podíl školní trenéři a trenérky, kteří se dětem věnují v rámci hodin tělocviku a kroužků ve škole. Zejména v kategorie mladších dětí bylo k vidění obrovské množství pěkných akcí jednotlivých týmů, ať už v podobě vstřelených branek či pěkných zákroků brankařů, za což děti zaslouží velkou pochvalu. Také ve třetím kole výsledky jednotlivých utkání byly pouze evidovány bez používání ukazatele skóre – vítězství v zápase bylo oceněno  , prohra . Zde nutné poznamenat, že tento systém počítání výsledků je u všech zúčastněných týmů velmi pozitivně vnímán, už vzhledem k tomu, že se děti plně věnují hře a vůbec se nestresují sledováním ukazatele skóre. Pro zajímavost v průběhu celého třetího kola padlo celkem 195  branek.

Předání cen nebylo provedeno jako vyhlášení vítězů turnaje, ale jako odměna za účast na turnaji, všichni účastníci obdrželi stejné ceny, za což je nutné poděkovat městu Poděbrady, společnosti TESCO a společnosti MILKO. Nejvíce se ve třetím kole dařilo v kategorii starších opět MZŠ Dymokury a v kategorii mladších ZŠ Libice n./C a ZŠ TGM Poděbrady.

Nábor dětí do kategorii přípravek a minižáků spolku Házená Poděbrady probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 15:45 hodin v areálu venkovního hřiště ZŠ TGM Poděbrady. Další informace o nově založeném spolku můžete získat na internetových stránkách https://hazena-podebrady.estranky.cz/ nebo na facebooku spolku.

První ročník Poděbradské školní ligy miniházené zná vítěze

Čtvrté a finálové kolo 1. ročníku Poděbradské školní ligy miniházené se moc vydařilo. Na všech zúčastněných dětech byl opět vidět velký pokrok ve všech herních dovednostech. Vítězi 1. ročníku v kategorii starších 4-5. tříd se stali žáci MZŠ Dymokury, nutno poznamenat, že to tentokrát neměli vůbec lehké, když zejména děti ze ZŠ VH Poděbrady jim byli více než vyrovnaným soupeřem a skončili celkově na druhém místě. Vůbec se neztratili žáci ZŠ TGM Poděbrady, kteří byli pouze malý kousek od zisku druhého místa, když v posledním utkání právě s rivaly ze ZŠ VH Poděbrady prohráli pouze o jeden gól. Čtvrté místo v kategorii starších získali děti ze školy Jedna Radost, které si turnaj také moc užili. V kategorii mladších 1-3. tříd neměli v 1. ročníku PŠL konkurenci děti ze ZŠ Libice nad Cidlinou a s přehledem získali pohár za 1. místo. Pohár za druhé místo získali děti ze ZŠ TGM Poděbrady a třetí ZŠ Václava Havla Poděbrady. Mimo soutěž se turnaje v kategorii mladších zúčastnilo družstvo nově založeného klubu Házená Poděbrady a vůbec se neztratilo, když zaznamenalo celkem dvě vítězství. Závěrečného předávání pohárů, medailí a cen se zúčastnili místostarosta města Poděbrady pan Mgr. Roman Schulz a zástupce ředitelky ZŠ TGM Poděbrady pan Mgr. Vlastislav Sýkora, kteří velmi ocenili zápal a zaujetí všech dětí do sportu jménem HÁZENÁ.

První ročník Poděbradské školní ligy se uskutečnil za finanční podpory města Poděbrady a poskytnutím zdravého občerstvení od společností TESCO a MILKO.

Nábor dětí do kategorii přípravek a minižáků spolku Házená Poděbrady probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 15:45 hodin v areálu venkovního hřiště ZŠ TGM Poděbrady. Další informace o nově založeném spolku můžete získat na internetových stránkách https://hazena-podebrady.estranky.cz/ nebo na facebooku spolku.