Házená Poděbrady

Aktuality

Děti z kroužku míčových her se zúčastnily turnaje miniházené

Děti z kroužku „Poděbraďáček“ měly možnost si vyzkoušet opravdovou miniházenou, když se aktivně zúčastnily 5. kola Středočeské ligy přípravek miniházené 4+1. Od září letošního roku otevřel házenkářský klub Házená Poděbrady ve spolupráci se ZŠ TGM Žižkov dva sportovní kroužky pod názvem „Poděbraďáček“. Jednak kroužek „Pohybové a míčové hry a také kroužek „Základy atletiky“.  Děti se v rámci kroužků seznamují se základy pohybových dovedností a míčových her a to zejména zábavnou formou a soutěží. Dále jsou kroužky zaměřeny na rozvoj pohybové gramotnosti formou her a atletickou průprava. Kroužky v současné době navštěvují téměř tři desítky dětí. Vzhledem k tomu, že házenkářský klub Házená Poděbrady pořádal poslední listopadový víkend v Městské sportovní hale turnaj miniházené Přípravek po hlavičkou Středočeského krajského svazu házené, využil možnosti nasadit do turnaje více domácích týmů. Kdy kromě týmu složeného z dětí, které se již házené věnují aktivně v klubu, nasadil i druhý tým složený z dětí z kroužku pohybových a míčových her. Děti ze Žižkova, tak měli možnost zažít atmosféru opravdového turnaje miniházené a to vše také za podpory svých rodinných příslušníků a kamarádů v hledišti. Postupně sehráli celkem sedm utkání s družstvy Zruče n./S, Příbrami, Mělníka, Bělé p./B., Úval a Poděbrad, kdy mohli vidět jakými házenkářskými dovednosti již disponují děti, které se již nějakou dobu házené věnují. Pevně věříme, že na jaře příštího roku situace dovolí a atmosféru podobného turnaje miniházené si budou moci užít i další děti z poděbradských škol v rámci již tradiční Poděbradské školní ligy miniházené.