Házená Poděbrady

2. turnus příměstského sportovního tábora

Od pondělí 16.7. do pátka 30.7.2021 proběhl 2. turnus již 4. ročníku příměstského sportovního tábora v Sokolovně Nymburk, který byl pořádán ve spolupráci se spřáteleným spolkem Házená Polabí. Druhého turnusu se zúčastnilo celkem 19 dětí, což znamená, že dohromady se v letošním roce mohlo bavit sportem pod vedením trenérů Házené Poděbrady a Házené Polabí hned 42 dětí. Z ohlasů  rodičů byly děti ze sportovních aktivit, které si mohly vyzkoušet ohromně nadšeni a celá řada se již těší zase za rok. Postupně si také děti v rámci II. turnusu mohly vyzkoušet miniházenou, volnočasové hry, minibasketbal, speciální atletický pětiboj společně s orientačním během, raketové sporty (stolní tenis, badminton, sort tenis) plážovou házenou, minigolf. V rámci turistického dne mohly navštívit záchranou stanici Huslík v nedalekých Poděbradech. Zasoutěžili si mimo jiné v rychlosti střelby házenkářským míčem, střelbě na basketbalový koš a na úplný závěr je čekal dnes populární Spartan race. Děti během celého týdne nenudily, to samozřejmě platilo i pro nás trenéry. V průběhu celého týdne se trenéři dětem snažili předat principy podle, kterých se náš klub Házená Poděbrady snaží řídit a které by dle našeho názoru měli být při výchově malých sportovců zcela standartní. Respekt k soupeři, spoluhráči a samozřejmě také všem ostatním, kteří se okolo daného sportu pohybují (trenéři, rozhodčí, diváci, atd.) Sebedůvěra každého sportovce a hlavně také Fair play. Již se všichni těšíme v roce 2022 neshledanou.


Trenéři Házená Poděbrady