Házená Poděbrady

Minižáci

družstvo minižáků je složeno s dětí ročníků 2010 a 2011, tréninky probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:15 hod

MINIŽACTVO (smíšené družstva) 9 až 10 let(2011 až 2012)

Tréninky probíhají pravidelně 2 až 3 x týdně

Základními cíli při tréninku dětí kategorie minižactva je dále prohlubovat pozitivní vztah ke sportu, motivaci k pohybu a nastartovat je k aktivnímu životnímu stylu.

V rámci jednotlivých tréninkový jednotek trenéři našeho klubu u této kategorie kladou důraz zejména na všestranné pojetí tréninku, když se děti kromě dalšího prohlubování základů házené, pravidelně seznamují se základy atletiky a gymnastiky. V této kategorii si děti kromě miniházené (4+1) vyzkoušejí již skutečnou „velkou“ házenou (6+1)

Také u této kategorie se snažíme dětem dále zlepšovat co nejlepší základ pro jejich další sportovní život, když se i nadále ve značné míře věnujeme koordinačním cvičením či posilováním vlastním tělem, vše samozřejmě vždy pokud možno zábavnou formou. Zde již je větší důraz kladen na postupné získávání házenkářských dovedností a jejich techniky.

Také u této kategorie kladen velký důraz na základní principy chování vůči spoluhráči, protihráči a ostatní osob na hřišti a mimo něj. „Snažíme se, aby slova Fair play, Respekt či Sebedůvěra nebyly jen prázdné fráze“.

Tým minižactva se v průběhu roku pravidelně zúčastňuje Ligy Středočeského krajského svazu házené a další přátelských turnajů miniházené (4+1) a házené (6+1) v rámci celé ČR.