Házená Poděbrady

Soustředění 2021

Také v letošním roce předposlední srpnový týden proběhlo klubové soustředění na Pomezních Boudách. Soustředění, které již tradičně probíhá na Boudě Malá Úpa, posloužilo jako příprava družstva mladšího žactvo pro podzimní část sezóny 2021/2022. Všechny děti, které se soustředění zúčastnily, měly zde možnost k nabírání tolik potřebné fyzické kondice v čistém horském prostředí a pro ně v nezvyklých více než tisíci metrech nad mořem. V průběhu týdne se hned čtveřice trenérů mohla u svých svěřenců zaměřit na trénink rychlostní vytrvalosti v kopcovitém terénu nebo ve zvýšené míře na koordinační cvičení a tolik potřebného posilovaní středu těla. Poprvé bylo součástí soustředění také „testovaní předpokladů herního výkonu v házené“ dle testové baterie vydané Českým svazem házené, kdy si děti mohly vyzkoušet mino jiné pět povinných testů (např. běh 2 x 15m, skok daleký z místa, nebo rychlost střelby z místa). V průběhu tréninkových jednotek bylo také hojně využíváno házenkářské hřiště, které bylo k dispozici kdykoliv po celou dobu našeho soustředění. Zde se trenéři zaměřovali zejména na základní házenkářské dovednosti, které jsou tolik potřebné pro postupný rozvoj každého začínajícího házenkáře. Plánu soustředění také nebylo zapomenuto na další tzv. “teambuildingové“ aktivity, mezi které lze počítat tradiční výstup na nejvyšší horu České Republiky Sněžku, regenerace v místním wellness či návštěva místního bowlingu. Závěrem nutno poznamenat, že děti neměly po celou dobu soustředění možnost používání svých mobilních telefonů, což se velmi pozitivně projevilo v komunikaci mezi nimi a tvoření tolik potřebného týmového ducha.