Házená Poděbrady

Členské příspěvky 2021/22

jsou pro klub hlavním zdrojem příjmů a pro členy vyjádřením příslušnosti ke klubu.

Plaťte včas a přispějete tím k bezproblémovému chodu vašeho klubu.

Příspěvky můžete zaplatit na účet číslo 2401489109/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy pro příjemce jméno.

Klubový členský příspěvek (vždy splatnost 30.9. a 30.1. příslušného roku)

2x 2175,-Kč přípravka (2013 a 2015),

2x 2675,-Kč minižactvo (2011 a 2012),

2x 2675,-Kč mladší žactvo (2009 a 2010)

(nově zahrnut registrační poplatek ČSH – který bude klub platit vždy hromadně v lednu příslušného roku)

Na sport dětí přispívá většina zdravotních pojišťoven. Potvrzení o platbě příspěvků pro pojišťovnu Vám bude vždy vystaveno na požádání po zaplacení klubových příspěvků.

V ceně příspěvků je zahrnuto:

 •         práce kvalifikovaných trenérů 
 •         používání pronajatých sportovišť pro tréninky a zápasy: venkovní hřiště, hala, tělocvična,
 •         používání veškerého sportovního vybavení a tréninkových pomůcek např. míče, branky na miniházenou, kužele, terčíky, překážky, rozlišovací dresy atd. 
 •         zapůjčení hrací soupravy (dres, trenýrky) pro zápasy (pro kategorie přípravky a mini)
 •         Registrační poplatek hráče ČSH
 •         Startovné na přípravných a přátelských turnajích

V ceně příspěvků není zahrnuto:

 •         doprava na tréninky a (turnaje) utkání
 •         tréninkové oblečení
 •         klubové oblečení (vlastní zápasový dres se jménem hráče či hráčky)
 •         používání nestandardních sportovišť např. bazén,
 •         prázdninové sportovní tábory a soustředění
 •         povinná zdravotní prohlídka

Příspěvky se nevrací z důvodu nemoci, zranění, absence na tréninku nebo ukončení činnosti ze strany sportovce.

Rodiče, pro které jsou příspěvky a jiné výdaje na sport značným zásahem do rodinného rozpočtu, můžou zažádat o příspěvek u České olympijské nadace. Tato nadace, vedená Janem Železným (olympijským vítězem v hodu oštěpem), pomáhá dětem k přístupu ke sportu. Další informace naleznete zde: http://nadace.olympic.cz/