Házená Poděbrady

Zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídka

je povinná pro všechny hráče počínaje kategorií Přípravky pravidelně 1x ročně. Bez platné prohlídky nemůže být hráč připuštěn do utkání.

O nutnosti absolvovat zdravotní prohlídku je hráč informován trenérem.

Prohlídka probíhá u vašeho lékaře a je hrazena hráčem. Vystavený doklad poté zašlete na klubový email a následně bude zanesen do vaší hráčské licence ČSH.