Házená Poděbrady

Základní informace

Pohybové a míčové hry

Děti se v rámci kroužku seznámí se základy pohybových dovedností a míčových her a to zejména zábavnou formou a soutěží

Děti budou v rámci kroužku postupně získávat základní informace o sportu a dodržování pravidel při sportu, chování fair play či respektu k soupeři

Děti budou mít možnost se zúčastnit turnajů mezi poděbradskými ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“ nebo také následně přejít do klubu Házená Poděbrady a věnovat se házené aktivně

Zaplacením celoročního „kroužkovného“ se děti stávají v daném období členy spolku Házená Poděbrady, z.s.

Kroužek bude veden zkušeným a kvalifikovaným trenérem házené

Cena 1.700 Kč (platba na účet klubu Házená Poděbrady, z.s. – 2401489109/2010 do poznámky „Poděbradáček – jméno příjmení, třída)