Házená Poděbrady

Poděbradská školní liga miniházené pokračovala 2.podzimním kolem

V pátek 8. 12. 2023 v 9:00 se opět v  nafukovací hale v Poděbradech na Žižkově uskutečnilo již 2. kolo podzimní kolo šestého ročníku Poděbradské školní ligy miniházené. I tentokrát měly děti možnost si zahrát na výsledek, tedy s počítáním skóre. Další atraktivní novinkou oproti 1. kolu byla ta skutečnost, že na konci každého utkání byly zahrávány nájezdy tzv. „shoot –out“. Další zajímavou novinkou, kterou pořadatelé připravili, bylo povinné střídání hráče či hráčky po vstřelené brance, což přineslo větší prostor ve hře všem zúčastněným dětem. V každé utkání se tak rozdělovaly vždy tři body, dva body pro vítěze utkání a jeden pro vítěze nájezdů. Na konci turnaje byly, pak všem zúčastněným týmům každé kategorie předány diplom s celkovým umístěním a všechny zúčastněné děti obdržely zdravé občerstvení od partnerů soutěže společností Milko, Tesco a Kaufland. Nutno opět poznamenat, že celá akce by nemohla být uspořádána bez finanční podpory města Poděbrady, za což městu Poděbrady moc děkujeme.

Účastníky turnaje byly tentokrát tyto základní školy:

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady

ákladní škola T.G. Masaryka Poděbrady – Žižkov

Základní škola Libice nad Cidlinou

Základní škola Letce Františka Nováka Sokoleč

Již druhé podzimní kolo 6. ročníku Poděbradské školní ligy miniházené se opět moc vydařilo, i když dle sdělení školních trenérek a trenérů bylo částečně ovlivněno velkou nemocností dětí. Následkem vysoké nemocností byla také neúčast tradičního účastníka Poděbradské školní ligy Základní školy Václava Havla. Díky tomu si tak mohly vyzkoušet miniházenou v rámci ligy nové děti, které se však vůbec neztratily. Na všech více než 100 zúčastněných dětech byl opět vidět obrovský pokrok ve všech herních dovednostech a hlavně neskutečný zápal do hry. Organizátoři opět musí konstatovat, že házená se na poděbradských a okolních školách u dětí stále větší obliby, což je samozřejmě také znát na vzrůstající dětské členské základně v klubu Házená Poděbrady. Co se týče tak „důležitých“ statistik, jen pro zajímavost v průběhu celého turnaje padlo úctyhodných 321 branek.

Vítězi v kategorii starších 4-5. tříd se stali premiérově žáci „domácí“ ZŠ TGM Poděbrady Žižkov, nutno poznamenat, že smazali hendikep v podobě možnosti nasazení do soutěže maximálně žáků čtvrtých ročníků. Na druhém místě skončili o pouhý jeden bod, žáci ZŠ TGM Poděbrady. Vůbec se opět neztratily děti ZŠ letce Fr. Nováka Sokoleč, kteří si tentokrát vybojovaly krásné třetí místo. Čtvrté a páté místo v kategorii starších získaly děti ze ZŠ Libice n/C. Tato škola do turnaje v kategorii starší nasadila celkem dvě družstva. V kategorii mladších 1-3. tříd v tomto kole PŠL zvítězily děti ze ZŠ TGM Poděbrady – Žižkov, které ve finále porazily tým ZŠ letce Fr. Nováka Sokoleč. V boji o třetí místo si poradili žáci ZŠ TGM Poděbrady s družstvem ZŠ Libice n/C, které tak skončilo celkově čtvrté.

Závěrečných utkání se osobně zúčastnit a ocenění jednotlivým školním týmům osobně předal místostarosta města Poděbrady Ing. Miroslav Holas.

Projekt Poděbradské školní ligy se uskutečňuje za finanční podpory města Poděbrady a poskytnutím zdravého občerstvení od společností TESCO, MILKO a Kaufland.

Další již třetí kolo na poděbradské školáky čeká hned na úvodních měsících roku 2024 na stejném místě.

Co je to Poděbradská školní liga miniházené?

               Je dlouhodobou soutěží v současné době 6 základních škol z Poděbrad a okolí v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje leden – červen, 2 turnaje říjen – prosinec) s účastí všech zúčastněných škol. Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna školní družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s ostatními družstvy, nedohodnou-li se zúčastněné školy jinak. Přičemž dlouhodobá tabulka soutěže se nestavuje. Školní družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená. O přípravu školních družstev se starají tzv. Školní trenéři miniházené, kteří jsou metodických vedeni kvalifikovaným trenérem házené z místního sportovního klubu, který je garantem celého projektu Českého svazu házené školní ligy miniházené.