Házená Poděbrady

Druhé podzimní kolo Poděbradské školní ligy miniházené se opět vydařilo

Poděbradská školní liga miniházené pokračovala 2. podzimním kolem

V pátek 9. 12. 2022 v 9:00 se opět v nově otevřené nafukovací hale v Poděbradech na Žižkově uskutečnilo již 2. kolo podzimní kolo pátého ročníku Poděbradské školní ligy miniházené. I tentokrát měly děti možnost si zahrát na výsledek, tedy s počítáním skóre. Na konci turnaje byly, pak všem zúčastněným týmům každé kategorie předány diplom s celkovým umístěním a všechny zúčastněné děti obdržely zdravé občerstvení od partnerů soutěže společností Milko, Tesco, Billa a Kaufland. Nutno opět poznamenat, že celá akce by nemohla být uspořádána bez finanční podpory města Poděbrady, za což městu Poděbrady moc děkujeme.

Účastníky turnaje byly tentokrát tyto základní školy:

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady

Základní škola Václava Havla Poděbrady

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady – Žižkov

Základní škola Libice nad Cidlinou

Základní škola Letce Františka Nováka Sokoleč

Již druhé podzimní kolo 5. ročníku Poděbradské školní ligy miniházené se opět moc vydařilo, i když dle sdělení školních trenérek a trenérů bylo částečně ovlivněno velkou nemocností dětí. Díky tomu si tak mohly vyzkoušet miniházenou v rámci ligy nové děti, které se však vůbec neztratily. Na všech více než 100 zúčastněných dětech byl opět vidět obrovský pokrok ve všech herních dovednostech a hlavně neskutečný zápal do hry. Organizátoři opět musí konstatovat, že házená se na poděbradských školách u dětí stále větší obliby, což je samozřejmě také znát na vzrůstající dětské členské základně v klubu Házená Poděbrady. Co se týče tak „důležitých“ statistik, jen pro zajímavost v průběhu celého turnaje padlo úctyhodných 306 branek, což je o 6 více než na předchozím kole.

Vítězi v kategorii starších 4-5. tříd se stali stejně jako v předchozím kole žáci ZŠ TGM Poděbrady, nutno poznamenat, že to neměli vůbec lehké, když například děti ze ZŠ Sokoleč jim byli ve vzájemném utkání více než vyrovnaným soupeřem, i když skončili celkově na pátém místě. Na druhém místě skončili po velkém zlepšení oproti předchozímu kolu, žáci ZŠ Libice nad Cidlinou. Vůbec se opět neztratily děti ZŠ Václava Havla Poděbrady, kteří si tentokrát vybojovaly krásné třetí místo. Čtvrté místo v kategorii starších opět získaly děti z „domácí“ školy ZŠ TGM Poděbrady Žižkov, které si turnaj také moc užili, a dobře si poradily se svým věkovým deficitem. Na pátém místě turnaj zakončily žáci ZŠ Sokoleč, když odehrály čtyři opravdu vyrovnané zápasy. Také v kategorii mladších 1-3. tříd v tomto kole PŠL došlo ke změně celkového pořadí, když zvítězily děti ze ZŠ Václava Havla Poděbrady, které ve finále oplatily porážku z předchozího kola a porazily „domácí“ tým ZŠ TGM Poděbrady – Žižkov. V boji o třetí místo si opět poradili žáci ZŠ Letce Fr. Nováka Sokoleč s družstvem ZŠ TGM, které tak skončilo celkově čtvrté.

Projekt Poděbradské školní ligy se uskutečňuje za finanční podpory města Poděbrady a poskytnutím zdravého občerstvení od společností TESCO, MILKO, Kaufland a BILLA.

Další již třetí kolo na poděbradské školáky čeká hned na úvodních měsících roku 2023 na stejném místě.

Co je to Poděbradská školní liga miniházené?

               Je dlouhodobou soutěží v současné době 6 základních škol z Poděbrad a okolí v miniházené se zjednodušenými pravidly házené na zmenšeném hřišti (miniházené 4+1). Dlouhodobou soutěží se pro tyto účely rozumí seriál minimálně 4 turnajů (2 turnaje leden – červen, 2 turnaje říjen – prosinec) s účastí všech zúčastněných škol.

               Systém soutěže je stanoven tak, aby všechna školní družstva v průběhu soutěže sehrála stejný počet utkání s ostatními družstvy, nedohodnou-li se zúčastněné školy jinak. Přičemž dlouhodobá tabulka soutěže se nestavuje. Školní družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček, nejméně by jich však mělo být 5. Při utkání se hráči mohou libovolně střídat. Na hřišti však jsou vždy pouze 4 hráči a jeden brankář. Družstva mohou být chlapecká, dívčí nebo smíšená. O přípravu školních družstev se starají tzv. Školní trenéři miniházené, kteří jsou metodických vedeni kvalifikovaným trenérem házené z místního sportovního klubu, který je garantem celého projektu Českého svazu házené školní ligy miniházené.